دانلود رایگان


دانلود جزوه انگل شناسی نماتودها دامپزشکی (انگل شناسی کرم های گرد) - دانلود رایگاندانلود رایگان چکیده ای از جزوه : کرم گرد (نماتود)بین موجودات رابطه ی غذایی وجود دارد مثل : شکار و شکارچیهمزیستی «symbiosis» یک جور همکاری است که انواع مختلفی دارد:1) همزیستی مسالمت

دانلود رایگان

چکیده ای از جزوه :

کرم گرد (نماتود)

بین موجودات رابطه ی غذایی وجود دارد مثل : شکار و شکارچی

همزیستی «symbiosis» یک جور همکاری است که انواع مختلفی دارد:

1) همزیستی مسالمت آمیز (همیاری) یا Mutualism : هر دو طرف سود می برند.

2) همسفرگی (Commensalism) : یک نفر بیشترسود می برد.

3)انگلی (Parasitism) : دو موجود وجود دارند یکی Parasite یا انگل و دیگر Host یا میزبان که فقط انگل سود می برد. گاهی این رابطه به میزبان ضرر نمی رساند ولی گاهی هم ضرر رسان می شود.

انگل ها شامل چهار گروه : کرم های گرد ، کرم های پهن ، تک یاخته و بندپایان هستند که این چهار گروه به عنوان 4 درس تدریس می شوند.

سه گروه آن ها شاخه هستند (Phylum) مثل : کرم گرد Nematohelminth

و یک گروه آن یک سلسله است. مثل : تک یاخته ها

اوسترتاژیاOstertagia : نماتودی که در شیردان نشخوارکنندگان وحشی و اهلی ، بزرگ و کوچک است که معروفترین گونه آن Ostertagia ostertagi است و فراوانترین آنها Ostertagia circumcincta است

البته گونه های دیگری نیز دارد مثل : trifucata و occidentalis .

ازلحاظ شکل بیماری دو تیپ زمستانی و تابستانی دارد. تیپ 1 آن تیپ زمستانی و تیپ 2 تیپ تابستانی است. همراه آب و علوفه وارد دستگاه گوارشی می شود و در شیردان لارو مرحله 4 (L4) و لارو مرحله 5 (L5) به وجود می آید گاهی L4 به دلیل تغذیه نامساعد به حالت خفته یا نیمه فعال درمی آید در این صورت به هنگام شروع فصل بارشی در ابتدا بهار و انتهای زمستان حضور تعداد زیادی از این انگل در شیردان سبب اوسترتاژیای زمستانی می کند. تخم های انگل در محیط در ابتدای تابستان به کرم بالغ تبدیل و اوسترتاژیای بالغ را می سازد. به دلیل حضور نوزاد مرحله 4 و 5 و همچنین کرم بالغ در نزدیک غدد پریتال (غدد مولد اسید معده ) و تحلیل این غدد باعث کاهش اسیدیته معده و افزایش PH شیردان تا حد خنثی ، عدم هضم و جذب مواد غذایی و کاهش تولید pr خون را شاهدخواهیم بود.

علائم بیماری : اسهال به دلیل نفوذ آب به دستگاه گوارش ، ضعف و لاغری ، کاهش تولید ، دام ها پرنوشی و کم خوراکی می کنند.

مارشالاژیاMarshalagia : از لحاظ سیر تکاملی بیماری زایی مشابه استرتاژیا است. معروفترین آن ها گونه ی مارشالی Marshali است. اندازه ی آن یک تا دو سانتی متر است که جزو نماتودهای متوسط است. از لحاظ بیماریزایی مارشالاژیا بیماری زایی کمتری از استرتاژیا دارد و معمولا در فصل بهار و تابستان آلودگی به آنوجود دارد. یکی از فراوانترین نماتودها در دستگاه گوارش محسوب می شود و فقط دارای تیپ تابستانی است.


Haemonchus: یکی از بیماری زا ترین نماتود در شیردان محسوب می شود به همان دلایل که اوسترتاژیا سبب افزایشPH می شود هومونکوس هم این آسیب را ایجاد می کند. ایننماتود می تواند به مخاط نزدیک شود و مخاط را پاره کرده و خونخواری کند. پس در بره ها و نشخوارکنندگان که سن زیادی ندارند بیماری فوق حاد و حاد ایجاد می کند.

همونکوزیسفوق حاد : حدود 2 تا 3 هفته بعد از ورود تعداد لارو زیادی وارد بدن میزبانشده باشد خصوصا در بره ها یک تا دو هفته بعد مرگ سریع اتفاق می افتد و علامت دیگری بروز پیدا نمی کند.


همونکوزیس حاد : کم خونی مهمترین علامت آن است همچنین دو دلیل برای کم خونی وجود دارد :

1) خونخواری : باعث کم خونی شدید نمی شود و ملایم است.

2) سوء جذب و هضم پروتئین خونی – اسهال در این نوع بیماری بدبو است – ضعف و لاغری شدید و گاهی مرگ.

همونکوزیسمزمن : که در بیشتر نقاط دنیا به خصوص ایران بیشتر است. ضعف ، لاغری ادم کم خونی علائم آن است . دام های آلوده از گله عقب می مانند. دو گونه ی معروف آن: conturtus و viviparous .


Camelostrongylus: گونه ی mentalatus آن معروف است.


Trichostrongylus: گونه های آن axei (معده اسب و انسان) ، cluberformis، gaselle ، vitrines (روده باریک طیور) roblurus.


Cooperia: گونه ی معروف آن onchophoren است.


Paracooperia: گونه ی معروف آن nodulosa است.


Nematodirus: گونه های spatiger ، battus ، abnormalis ، hevetianus.


Nematodirella: گونه ی معروف آن Longispiculata است.


کملاسترونژیلوس : مهمترین میزبان آن شتر است بیماری زایی آن مثل مارشالاژیا خفیف است اما علائم ضعف و لاغری دارد. در طیف وسیعی از نشخوارکنندگان دیده می شود.


تریکواسترونژیلوس: دارای گونه های مختلف است که برخی از آن در روده ی باریک و برخی دیگر درشیردان اثر دارند. نرها کوچکتر از ماده ها هستند ، اندازه ی آنها 3 و 4 تا7 میلی متر است. محفظ دفعی در قدام بدن است به شکل یک حفره ی V شکل. در روده ها باعث کاهش ارتفاع پرزها می شود مشاهده اسهال سبز به دلیل کاهش جذب آب به دلیل کاهش ارتفاع پرزها – کاهش تولید – کدر شدن پوشش بدن ( در گاو بیشتر مشخص است) جزء بیماری های زئونوز است.


کوپریا: یکی از فراوانترین نماتودهای روده است اندازه آن حدود 1 سانتی متر. نشخوارکنندگان کوچک و بزرگ به آن مبتلا می شوند. در مرحله ی لاروی هم این انگل وارد مخاط می شود و دوباره از مخاط خارج می شود و قسمتی از آسیب و بیماری ناشی از حضور نوزاد در داخل مخاط است . کاهش ارتفاع روده ها – کاهش جذب – اسهال که ممکن است با کمی خون همراه باشد ؛ خون بیرون آمده تغییر رنگداده و سیاه رنگ می شود.


پاراکوپریا: همانطور که مشخص است از گونه ی آن به کرم های ایجاد کننده نودول معروف است در بافت پوششی روده ها ایجاد نودول می کند به مخاط می رود و برمیگردد برای شدن شرایط زندگی و مرحله بعد زندگی انجام می دهد. در این انگل ممکن است اسهال خونی مشاهده شود. در کالبد گشایی علاوه بر تحلیل رفتن روده ها میتوان نقاط ریز خونریزی که ناشی از لارو مرحله 4 و 5 است – در قسمت های ابتدایی روده باریک مشاهده می شود.و ...................................

جزوه انگل شناسی نماتودها (کرم گرد) دامپزشکی
فهرست خلاصه ای از مطالب این جزوه :
روابط غذایی بین موجودات : همزیستی ، همسفرگی ، انگلی، تعارف میزبان اصلی ، میزبان واسط ، وکتور (ناقل)

تعاریف انگل های خارجی و انگل های داخلی با ذکر مثال - دسته بندی انگل ها

نماتودهای دستگاه گوارش
نماتودهای شیردان
تریکواسترونژیلیده ا - جنس های مختلف فوق راسته تریکواسترونژیلیده آ

اوسترتاژیا ، مارشالاژیا ، همونکوس ، کملواسترونژیلوس

نماتودهای روده باریک
تریکواسترونژیلوس ، کوپریا ، پاراکوپریا ، نماتودیروس ، نماتودیرلا

Bunostomum (انگل بونوستومم) - Chabertia ovina انگل شابرتیا - Setaria انگل ستاریا

Skryabinema ovis انگل اسکریابینما
نماتودهای ریوی (نشخوارکنندگان)
Gongylonema Pulcrum انگل گنجیلنما پولکروم
نماتود پرندگان
Tetramers philippinea(انگل تترامرس)
Dirofilaria immitis ( نماتود گوشتخواران به ویژه سگ)
آزمایش کلیتون & لین - آزمایش مک مستر
آزمایش تعداد تخم در هر گرم مدفوعEPG egg per gram
Heterakis gallinarum انگل هتراکیس - Ascaridia gali انگل آسکاریدیا گالی - Subulura brumpti سوبورلا

Strongylus انگل استرونژیلوس - Habronema انگل هابرونما

این جزوه شامل سیر تکاملی انگل های نماتود (کرم گرد) انگل های ذکر شده و ... بیماری زایی انگل ها و تشخیص و درمان آن ها می باشد.
این جزوه در 30 صفحه pdf خلاصه شده است.

دانلود


جزوه


انگل


شناسی


نماتودها


دامپزشکی


(انگل


کرم


های


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تصاویر با کیفیت انگل شناسی نماتود (کرم های گرد

تصاویر با کیفیت انگل شناسی نماتود (کرم های گرد) پزشکی و دامپزشکی تصاویر با کیفیت انگل ...

فایل های دسته بندی اخبار و مجلات

روان شناسی; ... نمونه های ارائه ...

دانلود جزوه انگل شناسی نماتودها دامپزشکی (انگل شناسی کرم ...

... دانلود جزوه انگل شناسی ... جزوه انگل شناسی نماتودها دامپزشکی (انگل شناسی کرم های گرد)

دانلود اقدام پژوهی, معاون آموزشی, اقدام پژوهی مدیر, …

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت ...

تصاویر با کیفیت انگل شناسی نماتود (کرم های گرد

تصاویر با کیفیت انگل شناسی نماتود (کرم های گرد) پزشکی و دامپزشکی تصاویر با کیفیت انگل ...

ردیاب فایل – Radyab.info » جزوه آموزشی متون فقه …

دانلود جزوه آموزشی متون فقه رشته فقه و ... دانلود این فایل : گرد آوری : ... فایل های ...

تصاویر با کیفیت انگل شناسی نماتود (کرم های گرد

تصاویر با کیفیت انگل شناسی نماتود (کرم های گرد) پزشکی و دامپزشکی تصاویر با کیفیت انگل ...

اصول و کاربردهای سیستم گرانول سازی بستر سیال …

دانلود جزوه انگل شناسی نماتودها دامپزشکی (انگل شناسی کرم های گرد) ... پرداخت و دانلود ...

پرشین وت مرکز دانلود کتاب و جزوات دامپزشکی

... (انگل شناسی کرم های گرد) ... جزوه انگل شناسی نماتودها ... و دامپزشکی ; دانلود جزوه ...

دانلود جزوه انگل شناسی نماتودها دامپزشکی (انگل شناسی کرم ...

دانلود جزوات نرم افزار اندروید و تصاویر دامپزشکی کتاب های دامپزشکی دانلود جزوه انگل ...

پرشین وت مرکز دانلود کتاب و جزوات دامپزشکی

... (انگل شناسی کرم های گرد) ... جزوه انگل شناسی نماتودها ... و دامپزشکی ; دانلود جزوه ...

جزوات و نرم افزار آموزشی اندروید دامپزشکی تصاویر ...

... جزوات دامپزشکی انگل شناسی کرم ... جزوه انگل شناسی نماتودها ... کرم های گرد ...

آشنایی با نوشیدنی های چربی سوز و رژیمی - Newis.ir

آشنایی با نوشیدنی های ... دانلود جزوه انگل شناسی نماتودها دامپزشکی (انگل شناسی کرم ...

پروژه : آب معماری کویر

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 35

تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال

جزوه ریاضی برای امتحان نهایی

تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال

کتاب رسم فنی معماری (ویرایش ششم) نوشته فرانسیس دی کی چینگ

بررسی تطبیقی نظام حقوقی مالیات در.pptx

اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده

بررسی آثار و اندیشه ها ی فرانک لوید رایت

فرمهای خام جهت رزومه