دانلود رایگان


شیمی 11. تولید هموپلیمر 3 – هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر ( 3- هیدروکسی پروپیونات – کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولی - دانلود رایگاندانلود رایگان تولید هموپلیمر 3 – هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر ( 3- هیدروکسی پروپیونات – کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولیخلاصه :تبدیل 3- هیدروکسی

دانلود رایگان تولید هموپلیمر 3 – هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر ( 3- هیدروکسی پروپیونات – کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولی
خلاصه :تبدیل 3- هیدروکسی پروپیانات (3HP) از 1، 3 – پروپاندیول (PDO) با بیان ژن دهیدراتاز (dhaT) و آلدهید دهیدراژناز (aldD) سیدومونوس پوتیدا KT2442 تحت پیش برنده phaCAB اپرون از رالستونیا یوتروفا H16 پیش می رود. بیان این ژن ها در آئروموناس هیدروفیلا 4AK4 تاg/L21 3HP در فرایند تخمیر تولید می شود . برای سنتز هموپلیمر پلی (3 – هیدروکسی پروپیونات) (P3HP) و کوپلیمر پلی (3 – هیدروکسی پروپیونات – کو – 3 - هیدروکسی بوتیرات) (P3HP4HB)، dhaT و aldD در ای.کولی همراه با ژن phaC1 ، ژن سنتز پلی هیدروکسیل کانوات مربوط به رالستونیا یوتروفا را رمزگذاری می نماید ( (PHA و ژن pcs ناحیه ACS پروپیونول- کو ای لیگاز (PCS) سه جزئی کلوروفلکسوس اورانتیاکوس را کدگذاری می نماید. تا 92٪ وزن P3HP و 42٪ P3HP4HB توسط اشرشیاکلی نوترکیب، به ترتیب در PDO و مخلوطی از PDO+1، 4 – بوتانیدیول (BD) رشد نمود.
کلمات کلیدی : PHB، پلی(3-هیدروکسی پروپیونات) ، دهیدراتاز ، آلدهید دهیدروژناز ، 1،3-پروپاندیول ، 1،4-بوتاندیول ، اشرشیا کولی


اشرشیا کولی


بوتاندیول


پروپاندیول


آلدهید دهیدروژناز


دهیدراتاز


هیدروکسی پروپیونات


PHB


poly (3-hydroxypropionate-co-4-hydroxybutyrate) copolymer


Production of 3-hydroxypropionate homopolymer


recombinant Escherichia coli


(Poly (3-hydroxypropionate


Dehydratase


Aldehyde dehydrogenase


1


3-Propanediol


4-Butanediol


Escherichia coli


مقاله انگلیسی شیمی با ترجمه فارسی


مقاله انگلیسی شیمی با ترجمه


مقاله انگلیسی شیمی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب صوتی قورباغه را قورت بده

فايل آموزشي حسابداري مالي نرم افزار تدبير

علوم سیاسی 9. جنگ ویتنام

2009 little Animation : Partly Cloudy

اقلیم و معماری اقلیم سرد و کوهستانی معتدل و مرطوبقله های کسب و کار آنلاین

طرح تفصیلی جنوب شرق کلانشهر مشهد