دانلود رایگان


موضوع : هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}فهرست مطالبعنوان صفحهچكيده .............................................

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده ............................................. 1

مقدّمه ............................................. 3

فصل اوّل : كلّيّات و تعاريف

گفتار اوّل : سير تاريخي هواپيماربايي وجرايم عليه امنيّت پرواز 7

گفتار دوم : تعريف هواپيماربايي و جرايمعليه امنيّت پرواز 10

گفتار سوم : شروع به جرم ........................... 12

گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپيماربايي.......... 14

گفتار پنجم : هواپيماربايي جرم مستمر ............... 16

فصل دوم : ابعاد بين الملل هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز

گفتار اوّل : معاهدات قبل از كنوانسيونتوكيو (ايران 1344 ملحق شد) 19

گفتار دوم : كنوانسيون توكيو 1963 راجع بهجرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در داخل هواپيما (در ايران در دي ماه 1350 تصويبشد) ........ 21

گفتار سوم :‌كنوانسيون راجع به جلوگيري ازتصرف غير قانوني هواپيما (لاهه 1970) (ايران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصويبكرد) 24


الف

گفتار چهارم : كنوانسيون مونترال 1971 راجع به اقدامات غير قانوني عليهامنيّت هواپيمايي كشوري ........................................ 27

گفتار پنجم : ساير كنوانسيون‌هاي مرتبط باموضوع ..... 30

فصل سوم : جرايم عليه امنيّت پرواز در قانون جزاي ملّي

گفتار اوّل : جرايم مندرج در قانونهواپيمايي كشوري مصوّب 1328 34

گفتار دوم : جرايم مندرج در قانون مجازاتاخلال كنندگان در امنيّت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيماييمصوّب 49 37

گفتار سوم : قانون تشديد مجازات كبوترپراني مصوّب 15/3/51 40

گفتار چهارم : جرايم مندرج در قانون مجازاتاسلامي مصوّب 75 43

نتيجه گيري ........................................ 46

پيوست‌ها ........................................... 48

فهرست منابع و مآخذ ................................ 49

موضوع


:


هواپيما


ربايي


و


اقدامات


عليه


امنيّت


پرواز


در


اسناد


بين


المللي


قانون


جزاي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق امنیت هواپیما - papersky.ir

... پرواز هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و قانون ...

دانلود تحقیق هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در ...

... هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و ... بين المللي و ...

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد

هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و ... المللي و قانون جزاي ...

نظریه های یادگیری دکتر سیف - فایلگاه

موضوع : هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي

ارتباط آشفتگی اخلاقی با سلامت روان پرستاران زن

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A-»

ارتباط آشفتگی اخلاقی با سلامت روان پرستاران زن

دانلود مقاله انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 33

صابون و ویژگی های آن

آموزش تکواندو - مرحله مقدماتی1طرح قالب سایت مذهبی

قالب وردپرس خبری adams

نقش زن و مرد در مدیرت اقتصادی خانه