دانلود رایگان


دامپزشکی 3. شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و لاغر در بافت چرب شکمی - دانلود رایگاندانلود رایگان شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و لاغر در بافت چرب شکمیچکیده :پروتئین های اتصال اسیدچرب به عنوان

دانلود رایگان شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و لاغر در بافت چرب شکمی
چکیده :پروتئین های اتصال اسیدچرب به عنوان حاملان انتقال اسیدهای چرب محسوب می شوند و نقش مهمی در توسعۀ و ایجاد ویژگی های چاقی ایفا می کند. پروتئین متصل به اسیدچرب (پیه دار).پیه دار (A - FABP) یکی از اعضای این خانواده است. در مطالعۀ حاضر به تحلیل و بررسی شاخصۀ بیان بافت FABP جوجه و اختلاف بیان آن بین نرهای لاغر و چاق در بافت چرب شکمی پرداخته می شود، بدین ترتیب رابطۀ احتمالی بین بیان A – FABP و رشدونمو بافت چرب شکمی در جوجه آشکار گردد. اولاً، پروتئین فیوژن گلوتاتیون 6 – ترانس فراز / A - FABP القا و خالص سازی شد و در نتیجه آنتی سرم حاوی آنتی بادی های پلی کلونال اختصاصی با کمک ایمن سازی (immunizing) عادات مادۀ سالم با استفاد از پروتئین فیوژن خالص سازی شده حاصل شد. دوماً، شاخصه و ویژگی بیان بافت A - FABP با کمک لکۀ وسترن (western) بررسی شد. درنهایت، اختلاف بیان A - AFBP در بافت چرب شکمی بین نرهای چاق و لاغر به کمک روش های لکه گیری وسترن و real time transcription بررسی شد. نتایج نشان داد که A - AFBP در بافت چرب شکمی به طور خاص و قابل توجه بیان می شود و سطح بیان mRNA هفته 2، 3، 4، 6، 7 و 10 جوجه ها (P < 0/05) و سطح بیان پروتئین جوجه های نر چاق از جوجه های نر لاغر در سن 6 و 10 هفتگی (P < 0/05) کمتر بود. این نتایج حاکی از آن بود که A - AFBP جوجه می تواند با تغییر سطح بیان و آن بر رسوب چربی شکمی تأثیر بگذارد و مکانیسم احتمالی این گونه خواهد بود که سطح بیان بالای A - AFBP سرعت بالای لیپولیتی را القا می کند و بر همین اساس منجر به کاهش توسط چربی شکمی می گردد.
کلید واژه ها : پروتئین متصل به اسیدچرب پیه دار، شاخصۀ بیان، اختلاف بیان ، نرهای چاق و لاغر


نرهای چاق و لاغر


اختلاف بیان


شاخصۀ بیان


پروتئین متصل به اسیدچرب پیه دار


بافت چرب شکمی


مقاله انگلیسی دامپزشکی با ترجمه فارسی


مقاله انگلیسی دامپزشکی با ترجمه


مقاله انگلیسی دامپزشکی


Tissue expression characterization


chicken adipocyte fatty acid-binding protein


expression difference


fat and lean birds


abdominal fat tissue


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترجمه مقاله شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه ...

... اتصال به اسیدچرب پیه دار ... جوجه و اختلاف بیان آن بین نرهای لاغر و چاق در بافت چرب شکمی ...

ترجمه مقاله شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه ...

... پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و لاغر در بافت ...

دانلود مقاله مشخصه بیان بافت پروتئین متصل به اسیدچرب پیه ...

... به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق ... و لاغر در بافت چرب شکمی ...

ترجـــــمه خانـــه - شاخصۀ بیان

شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و ...

بافت fabp جوجه و اختلاف بیان آن بین نرهای لاغر و چاق در ...

... به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق ... و چاق در بافت چرب شکمی ...

دانلود ترجمه مقاله اختلاف بین ویژگی بیان بافت پروتئین

... اتصال به اسیدچرب در بافت ... آن بین پرنده های چاق و لاغر ... جوجه و اختلاف بیان آن بین ...

دامپزشکی 3. شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه ...

شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و ...

فایل روت آموزش روت گوشیGALAXY TAB S SM-T805M اندروید5.0.2

سنسور گاز مادون قرمز

دنیای مصور بی مهرگان خشکی و دریا

فراماسونریکتاب رایگان قدرت عادت

عنوان پایان نامه : کودکان عقب مانده استثنایی و سازگاری خانواده آنها

گلفوژ (چیستی، انواع و روش اجراء )