دانلود رایگان


مقاله "رمانتیسم" و معماری معاصر ایران (دوره پهلوی اول و دوم) - دانلود رایگاندانلود رایگان چکیده از سبکهای موجود متاثر از غرب در ایران، رمانتیسممی باشد. نوشتارهای اندکی درباره معماری رمانتیک ایرانوجود دارد که دو کمبود در آنها محسوس است. الف:

دانلود رایگان


چکیده


از سبکهای موجود متاثر از غرب در ایران، رمانتیسممی باشد. نوشتارهای اندکی درباره معماری رمانتیک ایرانوجود دارد که دو کمبود در آنها محسوس است.


الف: هیچکدام از آنها توضیح نمی دهند براساسچه قراینی سبک بنایی را رمانتیک میخوانند.

ب: اکثر آنها دوره پهلوی اول را در نظر گرفته اند در حالیکه به نظر میرسد، نمونه هایی از این سبک در دوره پهلوی دوم نیز بوجود آمده اند.

لذا این مقاله در نظر دارد با مطالعه ویژگیهایمعماری رمانتیک در آرای محققان غربی از طریق جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ایوتطبیق این ویژگیها با نمونه های موجود در ایران از طریق توصیف، مقایسه و تحلیل محتوایاطلاعات بدست آمده، دلایل اطلاق این سبکرا به نمونه های ایرانی، مورد بررسی قرار دهد و با اتکا به مطالعات انجام یافته،سبک شناسی رمانتیک را گسترش داده، انواع گرایشهای موجود آ ن را در دوره پهلوی دوم شناسایی کند.با استناد به یافته های این تحقیق می توان اظهار کرد:

الف:سبک بوجود آمده در معماری معاصر ایران نه رمانتیسمغربی، بلکه «شبه رمانتیسمی » است که تاثیرات زیادی از الگوی اصلی خود در غرب گرفتهاست.

ب: این سبک در عصر پهلوی دوم دارای گرایش هایمختلفی است.
کارشناسی ارشد معماری


معماری


کارشناسی ارشد


رمانتیسم


تطبیق ویژگیهای معماری رمانتیک در غرب و ایران


سنت گرایان


گرایش به سبکهای تاریخی


موزه هنرهای معاصر


تئاتر شهر


مقاله


آزمون کارشناسی ارشد


آزمون دکتری معماری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتابهای کنترل (زبان اصلی ترجمه)آموزش سطح ابتدایی نرم افزار سالید ورکز

مدل تعالی سازمانی (EFQM)

چطور یک شرکت سئو را انتخاب کنیم

سنجش تکرارپذیری نسخه فارسی پرسشنامه «ابزار بی ثباتی مچ پای کامبرلند» در ورزشکاران ایرانی مبتلا به پیچخوردگی خارجی مچ پا

خود هیپنوتیزم

جواب تمارین کتاب کار New Headway Upper-Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی کتاب - ویرایش چهارم

پاورپوینت سدهای لاستیکی

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad